Trvale udržitelný rozvoj - 6.část: EKOPOKLÁDKA
 

EKOPOKLÁDKA - přirozená metoda uložení potrubí.

Robustní, odolné a pružné potrubí PAM   z tvárné litiny umožňuje použití místní zeminy pro obsyp potrubí ve výkopu. Pokládka potrubí je tak snadná, úsporná a ekologická!

Oproti klasickému způsobu pokládky potrubí jsou v případě použití systému PAM EKOPOKLÁDKA odstraněny dvě fáze: odvoz vytěžené zeminy a doprava nového obsypového materiálu.

 
 
  číst více informací
 
Vzdělávací program PAM ACADEMY v České republice
 
 

Přístup k nejnovějším odborným informacím je základem vzdělávání a zvyšování odborných znalostí. Rychlé tempo inovací produktů a systémů použití vyžaduje trvalé doplňování nových technických informací v daném oboru.

Společnost SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. připravuje a organizuje v druhé polovině letošního roku semináře s názvem „Vodovodní a kanalizační sítě z tvárné litiny – plánování, navrhování, realizace, provozování a obnova“.

Tyto konference a semináře jsou zařazeny do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

 
  číst více informací
 
Přehled aplikací povrchových ochran trubek z tvárné litiny v agresivních půdách a půdách s bludnými proudy
 

Francouzské opatství Mont Saint-Michel je známo po celém světě svou architekturou, a pro přírodní krásy svého okolí. Toto místo je zařazeno od roku 1979 na seznam světových památek UNESCO.

Společnost SAINT-GOBAIN PAM již po několik desetiletí využívá okolní pláně s podzemní slanou vodou jako experimentální prostředí pro testování nových ochranných povrchových vrstev včetně speciálních ochranných povrchů řady STANDARD TT-PE a PUX.

Poldry kolem této hory jsou silně korozní. Měrný odpor půdy ve slaných pláních Mont Saint-Michel se pohybuje kolem 100 Ω.cm, což z ní činí prvotřídní testovací prostředí pro hodnocení vlastností povrchových ochran.

 
 
  číst více informací
 
Vysokotlaký přivaděč z jímacího území do vodojemu s energetickým využitím vody v MVE
 
 

V nedávné době byla dokončena rekonstrukce vysokotlakého potrubního přivaděče z jímacího území „Malínský les“ do vodojemu v obci Nový Malín vybudovaného ve 30. letech minulého století. Rekonstrukce přivaděče byla rozšířena o obnovitelný zdroj elektrické energie zařazením malé vodní elektrárny (dále MVE) do potrubního systému. Pro rekonstrukci přivaděče byly použity potrubní systémy z tvárné litiny NATURAL® a BLUTOP®.

 
  číst více informací
 
VIATOP II – nová generace poklopu pro intenzivní provoz
 
 

Tento rok přichází na trh inovovaný model poklopu VIATOP II. Jde o klasický silniční šachtový poklop zátěžové třídy D 400, kde víko i rám je z tvárné litiny. Poklop VIATOP II staví na základních vlastnostech předchozího modelu VIATOP, ale přináší několik zásadních změn.

 
  číst více informací
 
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. - výrobní závod v Králově Dvoře
 

Dnešní výroba ve slévárně tvarovek a odlitků v Králově Dvoře u Berouna navazuje na historické tradice železárenské výroby v tomto místě. První huť zde byla založena již roku 1346 králem Karlem IV a v roce 1586 huť zakoupili Lobkovicové, kteří povolali do Králova Dvora francouzského hutního odborníka rytíře Jindřicha Kašpare ze Sarthu, který zde nechal vystavět první vysokou pec v Čechách. Huť v průběhu staletí měnila majitele a rozšiřovala výrobu.

 
 
  číst více informací
 
Litinové systémy pro odvod odpadních vod z budov - 3. část
 
 

Další díl seriálu o litinových systémech pro odvod odpadních vod z budov věnujeme fyzikálně mechanickým vlastnostem.
K mechanickému namáhání jednotlivých součástí potrubního systému dochází již před dodávkou a instalací na stavbě. Jedná se především o náhodné nárazy během skladování, dopravy a manipulace na staveništi. Během provozu potrubního systému dochází u venkovních aplikací k působení UV záření a velkým teplotním rozdílům nebo volně přístupné aplikace mohou být předmětem vandalizmu.
 
  číst více informací
 
 
 
02/2014  
 
  Užitečné odkazy  
 
  Konference MĚSTSKÉ VODY 2014  
 
 

Již tradičně Vás zveme na setkání během XIV. ročníku mezinárodní konference a výstavy MĚSTSKÉ VODY ve Velkých Bílovicích, která se bude konat v termínu 2.-3.10. 2014.

 
   
  Číst více  
 
 
  DIREXIONAL - řešení z tvárné litiny pro bezvýkopovou pokládku potrubí  
 
 

Bezvýkopová pokládka potrubí je stále častěji využívaným způsobem pokládky vodovodního i kanalizačního potrubí. Základní informace o bezvýkopových způsobech pokládky litinového potrubí naleznete v katalogu DIREXIONAL.

 
   
  Číst více  
 
 
  Vnější ochrana BioZinalium pro trubky NATURAL  
 
 

Inovovaná povrchová ochrana BioZinalium je dnes již standardně aplikována na trubky NATURAL do DN 600. Přečtěte si více o BioZinaliu v novém katalogu NATURAL 2014.

 
   
  Číst více  
 
 
  Vnější ochrana BioZinalium pro trubky BLUTOP  
 
 

Připravili jsme pro Vás aktualizovaný katalog systému BLUTOP s podrobnými informacemi o inovované vnější povrchové ochraně BioZinalium na trubkách BLUTOP.

 
   
  Číst více  
 
  Zahraniční reference  
 
  INTEGRAL - DN 500, uložení pod řekou, ČÍNA 2013  
 
 

Koncem roku 2013 byla v Čínském městě Yichun dokončena stavba kanalizačního systému DN 500 v délce více než 1 km. Potrubí bylo zčásti vedeno pod řekou při požadvku na tlakovou odolnost 5 barů.

 
   
  Číst více  
 
 
  CLASSIC - DN 2000, doprava surové vody, IRÁK 2010-2012  
 
 

Rozsáhlý projekt pro zajištění pitné vody v severní části Bagdádu. Doprava surové vody z Tigridu na úpravnu prostřednictvím 5 souběžných přivaděčů DN 2000 v součtové délce více než 23 km.

 
   
  Číst více  
 
 
  NATURAL - DN 150 až 600, distribuční síť 27 km, ŠPANĚLSKO 2012-2014  
 
 

V letech 2012-2014 probíhala stavba modernizace a rozšíření distribuční sítě pitné vody v oblasti Meridy. Byl použit systém z tvárné litiny NATURAL v dimenzích DN 150 až 600 v celkové délce více než 27 km.

 
   
  Číst více  
 
 
  BLUTOP - DN/OD 90 napojení obcí na vodojem Betzo, ŠPANĚLSKO 2014  
 
 

Obce v oblasti Bár Cabo trpící nedostatkem pitné vody získaly napojení na vodojem Betzo. Vodovodní přivaděče byly realizovány z potrubního systému BLUTOP v délce 2,6 km.

 
   
  Číst více  
 
  Kontakty  
 
  Kontakty společnosti  
 
 

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Tovární 388

267 01 Králův Dvůr

www.saint-gobain-pam.cz

 

 
   
  Číst více  
 
Copyright 2020 SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. pam.marketing@saint-gobain.com

Archiv