Podzimní vydání zpravodaje PAM info
 

Nastal čas podzimního stavebního shonu a mnohé z Vás právě tlačí termíny předání díla nebo hrozba zimního počasí, přesto všechno Vám nabízíme informacemi skutečně nabité vydání PAM info. Pevně věříme, že každý z Vás najde v tomto zpravodaji důvod pro zastavení se a alespoň na chvíli odložení starostí spojených s koncem stavební sezony.

Tým SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

 
  číst více informací
 
Odolnost povrchových ochran vůči bludným proudům
 

Odolnost speciálních povrchových ochran trub z tvárné litiny podle ČSN EN 545:2011 vůči bludným stejnosměrným proudům.

Vymezení oblasti posuzování

Elektrické ovlivňování litinových potrubí cizími elektrickými zařízeními se vyskytuje ve všech evropských zemích. Nejedná se tedy o specifický problém konkrétní země.

U elektrického ovlivňování podzemních kovových potrubí cizími elektrickými zařízeními se na základě účinků rozlišují dva základní druhy ovlivňování.

 
 
  číst více informací
 
Trvale udržitelný rozvoj - 4.část: Méně energie na provozování
 
 

V tomto čísle zpravodaje se zaměříme na přínosy potrubí z tvárné litiny pro snížení energetické náročnosti provozování potrubí.

Energie potřebná k čerpání vody při provozu potrubí je primárním zdrojem znečištění. Potrubí PAM toto znečištění snižuje omezením ztráty tlaku, netěsností a opotřebení.

 
  číst více informací
 
Litinové systémy pro odvod odpadních vod z budov - 1. část
 
 

Litinové systémy PAM SMU kombinují vysokou životnost litiny s vynikajícími technickými a mechanickými vlastnostmi, které zůstávají neměnné v čase i klimatických podmínkách. Robustnost litiny snižuje riziko poškození a její charakter a hustota vymezuje vyjmečné, mechanické, tepelné a akustické vlastnosti, které zaručí bezpečnost a komfort během používání.

Široké portfolio povrchových ochran, tvarovek, spojek a příslušenství nabízí kvalitní řešení pro každou situaci, která při odvádění vod z budov může nastat, a to od odvodnění střech až po napojení na kanalizační sběrač.  PAM nabízí řešení pro běžné domácí či průmyslové aplikace, pro odvádění dešťových vod a různé specifické případy (ventilace, pokládka do země či pro zabetonování apod.).

V dnešní první části Vás seznámíme s řešením PAM pro běžné domácí aplikace.

 
  číst více informací
 
Kanalizačné výtlaky - diaľnica D1 Dubná Skala – Turany
 
 

Neoddeliteľnou súčasťou každej diaľnice je systém jej odvodnenia, čiže odvedenia dažďových vôd z povrchu diaľnice. Tieto vody sú odvádzané pomocou žľabov, osadených pozdĺž vozovky, sú zvedené do dažďovej kanalizácie, ktorou sú v konečnom dôsledku odvedené cez lapače olejov do najbližšieho toku.

Diaľnica D1 v úseku Dubná Skala – Turany je súčasťou základného diaľničného ťahu v Slovenskej republike v smere západ – východ  (Bratislava– Žilina - Poprad – Košice) a bude súčasťou celoeurópskej cestnej siete. V rámci výstavby bol realizovaný výtlak C2 a F8 z tvárnej liatiny.

 
  číst více informací
 
Časté otázky: Použít zámkové spoje nebo betonové bloky?
 

Často se na nás obracíte s dotazy týkajícími se zajištění hydraulických sil u směrových tvarovek potrubí z tvárné litiny, zda je vhodnější použít zámkové spoje nebo betonové bloky? Jak navrhnout  délky uzamčených úseků (úseky zajišťěné proti vysunutí) v případě působení hydraulických sil u směrových tvarovek při standardní pokládce do země?

V tomto článku Vám představíme důvody a výhody použití zámkových spojů.

Do hrdla litinových trubek a tvarovek se standardně vkládá pryžové těsnění (např. spoj STANDARD), které má funkci těsnící. V případě působení axiálních sil na tento spoj by mohlo dojít k jeho rozpojení. Z tohoto důvodu je třeba zajistit vhodným způsobem zachycení těchto sil.

 
  číst více informací
 
PAMETIC GATIC AssistLift
 
 

Poklopy PAMETIC GATIC vybavené systémem otevírání AssistLift – tradiční a přesné poklopy s moderními ovládacími prvky ovladatelné jednou osobou.

Poklopy PAMETIC GATIC s funkci AssistLift jsou určeny pro časté a snadné ovládání jednou osobou. Vyrábí se pro zatížení D400, E600 a F900 dle ČSN EN 124, a to jak pro poklopy s jedním víkem tak jako součást rozměrnějších vícenásobných poklopů.

 
  číst více informací
 
FM Approval
 
 

Již mnoho let je společnost SAINT- GOBAIN PAM na předním místě trhu v oblasti trubních vedení, armatur a hydrantů pro protipožární ochranu. Pro posílení tohoto postavení proto nabízí kompletní sortiment výrobků schválených Factory Mutual System.

Co je Factory Mutual System?

 
  číst více informací
 
 
 
03/2013  
 
  Užitečné odkazy  
 
  Výročí 100 let Káranského přivaděče  
 
 

Historický pohled na dodávky litinového potrubí ze slévárny Pont-à-Mousson pro Káraný.

 
   
  Číst více  
 
 
  Litinové trubky Káranského přivaděče - analýza  
 
 

V roce 2008 byly analyzován vzorek litinového potrubí z Káranského přivaděče vyjmutého při opravě poruchy poruchy na přivaděči.

 
   
  Číst více  
 
 
  Skupina SAINT-GOBAIN  
 
 
Nový film skupiny SAINT-GOBAIN věnující se udržitelnému rozvoji s ohledem na životní prostředí i inovativní řešení.
 
   
  Číst více  
 
 
  Platnost nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011  
 
 

Změny v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.

 
   
  Číst více  
 
 
  Průmyslové aplikace SAINT-GOBAIN PAM  
 
 

PAM nabízí řešení i pro speciální aplikace v oblastech potravinářského, papírenského, strojírenského, chemického, petrochemického průmyslu, elekrárny, letní i zimní rekreační střediska, doky a přístavy, obchodní a logistická centra....

 
   
  Číst více  
 
  Zahraniční reference  
 
  INTEGRAL - 2 km kanalizace DN 1200, VIETNAM 2012  
 
 

Výstavba nového kanalizačního sběrače DN 1200 za finanční podpory Japonské agentury pro mezinárodní spolupráci (JICA).

 
   
  Číst více  
 
 
  ALPINAL - 2 km rozvod vody pro zasněžování, FRANCIE 2012  
 
 

Rozvod vody pro zasněžovací systémy ve Francouzském lyžařském středisku Val Cenis Station. Byly použity trubky ALPINAL s dvoukomorovým hrdlem a zámkovým spojem UNIVERSAL Ve.

 
   
  Číst více  
 
 
  ARMATURY - bezpečnostní a regulační armatury, PORTUGALSKO 2010  
 
 

Ostrov Madeira - dodávka automatických kontrolních ventilů, bezpečnostního klapkového uzávěru a přírubových klapek.

 
   
  Číst více  
 
 
  INTEGRAL ZMU - 7,5 km přivaděč hydroelektrárny, ČÍNA 2013  
 
 

Výstavba přivaděče čištěné vody z ČOV do hydroelektrárny. Výškový rozdíl 200 m, DN 300 a 400 mm. Část stavby realizována bezvýkopově metodou HDD.

 
   
  Číst více  
 
  Produkty a návody  
 
  SUPERCHANF - přístroj na provádění úkosu  
 
 

Pro zjednodušení krácení trubek z tvárné litiny jsme pro Vás nově vyvinuli přístroj SUPERCHANF, který provede začištění plochy řezu a předepsaný úkos.

 
   
  Číst více  
 
 
  ISOPAM - trubní systém s tepelnou izolací  
 
 

Pro potrubí vedená nad zemi nebo v zámrzné hloubce pod zemí nabízíme systém s továrně provedenou tepelnou izolací.

 
   
  Číst více  
 
 
  Montáž termosmrštitelných manžet  
 
 

Při pokládce potrubí STANDARD TT v agresivním či korozivním prostředí je důležité ochránit spoje ochrannou manžetou. Zde naleznete návod pro montáž termosmrštitelné manžety.

 
   
  Číst více  
 
  Kontakty  
 
  Kontakty společnosti  
 
 

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Tovární 388

267 01 Králův Dvůr

www.saint-gobain-pam.cz

 
   
  Číst více  
 
Copyright 2020 SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. pam.marketing@saint-gobain.com

Archiv