ZINALIUM - účinná vnější ochrana trubek
 
 

Evropská norma pro trubky a tvarovky z tvárné litiny EN 545 ve své Příloze D (Annex D) uvádí jako jednu z možných vnějších ochran trubek – slitinu zinku a hliníku (s nebo bez jiných kovů) s minimální hmotností 400 g/m2 s dokončovací vrstvou. Tuto progresivní ochranu aplikujeme již více jak 10 let na svých trubkách NATURAL nebo BLUTOP pod názvem ZINALIUM® s krycím modrým epoxidem.

Aby byl systém vnější ochrany účinný, záleží na třech hlavních krocích....

 
  číst více informací
 
Trvale udržitelný rozvoj - 2.část
 

"Nechceme se podílet na plýtvání zdroji. Dáváme přednost trvalým řešením."

V minulém čísle zpravodaje jsme se věnovali životnímu cyklu potrubí, nyní přinášíme příspěvek týkající se pokroku ve snižování dopadu výroby -  udržitelná výroba na základě výzkumu a vývoje jednoduchých a efektivních řešení.

 
 
  číst více informací
 
Těsnící a zámkové spoje - základní přehled a charakteristiky
 

Hrdlové spoje trubek a tvarovek z tvárné litiny pro vodovody ČSN EN 545 a kanalizace ČSN EN 598 lze vybavit buď těsnícím spojem nebo spojem těsnícím se zámkovou funkcí.

Rozhodnutí jaké spoje budou použity v rámci konkrétního projektu je potřeba učinit již v rané fázi projektové dokumentace, neboť typ spoje významně ovlivňuje technologii, rychlost pokládky a s tím související investiční náročnost.

V tomto příspěvku uvádíme přehled nejpoužívanějších typů spojů dodávaných společnosti SAINT-GOBAIN PAM.

 
 
  číst více informací
 
Modulární systém šachtových poklopů PAMETIC
 

Systém PAMETIC je soubor šachtových poklopů a mříží PAMETIC, GATIC. Tyto poklopy jsou na trhu již více než 80 let. Během této doby byl jejich vývoj přizpůsoben měnícím se potřebám odběratelů a neustále se zvyšující se intenzitě dopravy a dopravního zatížení. Poklopy PAMETIC jsou vyráběny v široké škále rozměrů a zátěžových tříd.

  • B125 - F 900
  • variabilní rozměry - skladebný systém vík, neomezená délka řady vík nebo plocha až 4x5 m
  • víko 300x300 až 1200x1200
  • víko s betonovým prolitím x víko celolitinové.....
 
 
  číst více informací
 
BLUTOP – prvý krát na Slovensku
 
 

V druhej polovici júna 2012 sa zrealizovala stavba rekonštrukcie vodovodu v historickom centre mesta Košice, v uliciach Hrnčiarska a Vodná. Nejedná sa síce o veľkú stavbu, či už z pohľadu vybudovanej kapacity /dĺžka resp. diameter potrubia/ alebo z pohľadu finančného. V tomto prípade ide predovšetkým o skutočnosť, že vodovodný potrubný systém BLUTOP bol po prvý raz použitý na Slovensku.

 
  číst více informací
 
Moderní uzávěr - šoupě EURO 20 BLUTOP
 

Řada šoupat EURO 20 přinesla na trh revoluční řešení  např. v podobě zajištění víka armatury pomocí bezšroubového systému „autokláv“. Jednotlivé modely řady EURO 20 se odlišují typem napojení (přírubové s krátkou/dlouhou stavební délkou, s hrdly pro TL, s hladkými konci z TL…).

V souvislosti s příchodem systému vodovodních trubek a tvarovek BLUTOP na trh vznikl požadavek na ucelený sortiment včetně uzavíracích armatur tak, aby byl systém kompletní s jednotně garantovanými vlastnostmi včetně uzávěrů.

Šoupě EURO 20 NG BLUTOP je univerzální řešení uzávěru jak pro systém BLUTOP samotný, tak i pro potrubí PEHD/PVC.

 
 
  číst více informací
 
Stavba přívodní stoky DN 1400 v Plzni
 

Jedním z dílčích projektů velké investiční akce Čistá Berounka II., která podstatně zlepší stav kanalizační soustavy v plzeňském kraji je i rekonstrukce ČOV v Plzni.  Součástí této rekonstrukce je přívodní stoka DN 1400 v délce 143m, která by měla zajišťovat napojení nové retenční nádrže na stávající odlehčovací komoru. Původně byla tato stoka projektována z odstředivě litého sklolaminátu. Po pečlivém zvážení všech technicko-ekonomických parametrů i provozních zkuženosti bylo investorem a provozovatelem po  rozhodnuto, dát v tomto přednost tradičnímu materiálu - tvárné litině.

 
  číst více informací
 
Bezvýkopové technologie - jaký zvolit materiál?
 
 

V Evropě bylo od roku 2002 zpracováno mnoho technických, technologických směrnic a předpisů pro zajištění kvality pokládky a obnovy potrubních sítí bezvýkopovými technologiemi. Kvalita a použití trubek z tvárné litiny pro bezvýkopové technologie je standardizována novou mezinárodní normou ISO 13470 vydání 2012 Bezvýkopové technologie aplikace potrubních systémů z tvárné litiny – Konstrukční provedení a realizace. Zajištění kvality pokládky nového potrubí a obnovy stávajícího potrubí bezvýkopovými technologiemi je u litinového potrubí podporováno katalogy výrobců litinových trubek. Investorům, vlastníkům a provozovatelům potrubních sítí je v letošním roce je k dispozici nový katalog Saint-Gobain PAM: Bezvýkopová pokládka potrubních systémů z tvárné litiny.

 
  číst více informací
 
 
 
01/2013  
 
  Užitečné odkazy  
 
  Konference VODA Zlín 2013  
 
 

Zveme Vás na XVII. mezinárodní vodohospodářskou konferenci VODA ZLÍN 2013, která se bude konat ve dnech 14.-15.3. 2013 v hotelu Moskva ve Zlíně. Přijďte s námi diskutovat a vyslechnout náš příspěvek na téma: Kvalitativní požadavky investorů a provozovatelů na trubky a tvarovky z tvárné litiny dle platných evropských norem.

 
   
  Číst více  
 
 
  4. Národní fórum pro trvale udržitelné hospodaření s dešťovými vodami  
 
 

4. Národní fórum pro trvale udržitelné hospodaření s dešťovými vodami u příležitosti Světoného dne vody 2013. Fórum se koná ve Francouzském Douai ve dnech 20. a 21. 3. 2013.

 
   
  Číst více  
 
  Zahraniční reference  
 
  CLASSIC DN 600 - 59 km AUSTRÁLIE 2011  
 
 

Coastal water project - 59 km vodovodního potrubí DN 600.

 
   
  Číst více  
 
 
  INTEGRAL - 7 km v kolektoru BELGIE 2006 - 2009  
 
 

Projekt Hoyoux - Namur - 7 km kanalizačního potrubí INTEGRAL DN 150 -600, uložení v tunelu.

 
   
  Číst více  
 
 
  BLUTOP - čerpací stanice FRANCIE 2012  
 
 

Projekt vodovodní čerpací stanice Andre Meric SPPE, potrubí BLUTOP DN/OD 90 cca 100m , instalace uvnitř čerpací stanice.

 
   
  Číst více  
 
 
  INTEGRAL ZMU bezvýkopově BELGIE 2011  
 
 

Waasmunster project, 728 m speciálního kanalizačního systému INTEGRAL ZMU DN 350 UNIVERSAL Ve, pokládka technologií HDD.

 
   
  Číst více  
 
  Zajímavé produkty  
 
  GRAVITAL - systém pro gravitační kanalizaci do DN 300  
 
 

Seznamte se s našim systémem pro gravitační splaškové kanalizace GRAVITAL DN 150 - 300 mm. Jednoduchý ucelený systém s rychlou a nenáročnou montáží Vám zajistí trvanlivý a spolehlivý kanalizační systém s velmi nízkými náklady na provoz.

 
   
  Číst více  
 
 
  Zámkové spoje - videoanimace  
 
 

V příspěvku "Těsnící a zámkové spoje" jste získali přehled vlastností a charakteristik spojů. Pro přiblížení principu fungování spoje a jeho montáže si zde můžete stáhnout videoanimace jednotlivých zámkových spojů.

 
   
  Číst více  
 
  Kontakty  
 
  Sídlo společnosti  
 
 

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Tovární 388

267 01 Králův Dvůr

www.saint-gobain-pam.cz

 
   
  Číst více  
 
 
  Obchodní a technické kanceláře  
 
 
  • Praha
  • Brno
  • Tábor
  • Hradec Králové
  • Bratislava
  • Košice

 

 
   
  Číst více  
 
Copyright 2020 SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. pam.marketing@saint-gobain.com

Archiv