04/2020

Zpět

Stavba vodovodu Praha Uhříněves - Pitkovice DN 800 ZMU

V roce 2018 byla zahájena dodávka první etapy významné stavby "Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA-VÝCHOD", která propojuje vodovodní potrubí mezi Prahou Uhříněvsí a Pitkovicemi. Tato etapa je součástí strategického propojení hlavních vodovodních řadů v jihovýchodní části Prahy.
V rámci této etapy bude položeno celkem 2 km potrubí DN 800 s vnější povrchovou ochranou ZMU pro agresivní protředí. Trubky ZMU doplňují tvarovky a armatury s těžkou protikorozní ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901. Součástí etapy je i dvojshybka DN 600 pod Pitkovickým potokem. Stavba byla zahájena v roce 2019 a v letošním roce svižně pokračuje.

Pitkovice

Pitkovice 2

Pitkovice 3

Copyright 2020 SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. pam.marketing@saint-gobain.com

Archiv