Vítejte na stránkách zpravodaje PAM info
 
Vážení obchodní partneři, milí čtenáři,
dovolte mi uvítat Vás na stránkách našeho zpravodaje PAM info. S tištěnou formou zpravodaje jste se měli někteří z vás v minulosti možnost setkávat, nejvíce jste oceňovali především přínos aktuálních technických i obchodních informací. Po několika letech jsme se rozhodli obnovit jeho vydávání, a to v elektronické formě. Hlavní náplní každého vydání PAM info bude souhrn informací z našeho působení především na českém a slovenském vodohospodářském trhu. Také Vám chceme pravidelně předkládat informace o inovacích produktů, aktuální nabídce služeb, naší účasti na marketinkových akcích nebo konferencích.
 
  číst více informací
 
BLUTOP nový systém pro vodovody - 1. část
 
  Systém trubek, tvarovek a příslušenství z tvárné litiny BLUTOP se stal od začátku prodeje v roce 2009 významnou inovací v oblasti malých vodovodních rozvodů. V této první části příspěvku vás seznámíme se základními charakteristikami tohoto systému, v dalším díle se budeme věnovat jednotlivým výhodám, které tento nový systém přináší pro investory a provozovatele. Systém BLUTOP byl vyvinut pro tlakové rozvody pitné vody. Vyrábí se v našem závodě malých profilů a tvarovek  ve Foug nedaleko od centrálních sléváren v Pont-a-Mousson ve Francii.  V současné době nabízíme tento systém v profilech DN/OD 75, 90, 110, 125 a 160 mm. Tak jako u našich ostatních výrobkových řad jde i zde o ucelený systém, který kromě trubek zahrnuje i kompletní sortiment tvarovek, těsnících a zámkových spojů, příslušenství pro propojení s jinými materiály apod.
 
  číst více informací
 
Stavba kanalizace Třebechovice p.O.
 
Stávající gravitační kanalizace i kanalizační výtlak v ulici Hradecká byl dle sdělení investora společnosti Vodovodů a kanalizace Hradec Králové, a.s. již nevyhovující. Stávající gravitační kanalizace byla provedena z betonových a kameninových trubek, které byly dnes již silně zanesené, zarostlé, popraskané a místy i polorozpadlé. Na několika místech dokonce došlo k propadu vozovky a musela následovat havarijní oprava. Stávající gravitační kanalizace byla kromě velmi špatného stavu navíc kapacitně nevyhovující.  
 
  číst více informací
 
Trvale udržitelný rozvoj - 1.část
 
 
Řešení společnosti PAM - přirozeně udržitelná.Cílem společnosti SAINT-GOBAIN PAM, předního světového výrobce potrubních systémů z tvárné litiny, je vyvinout řešení založená na principu trvale udržitelného rozvoje. Tento požadavek je zohledněn ve všech fázích životního cyklu výrobku, a to od jeho počátku až po konečnou recyklaci. V evropském zákonu o veřejných zakázkách je udržitelný rozvoj výslovně stanoven jako jedno z hlavních kritérií pro výběr nabídek.
"Nechceme se podílet na plýtvání zdroji. Dáváme přednost trvalým řešením."
V našem zpravodaji Vám budeme průběžně představovat jednotlivé aspekty trvale udržitelného rozvoje potrubí. První část je věnována analýze životního cyklu potrubí.
 
  číst více informací
 
Stav trubek STANDARD a spoje STANDARD DN 1200 po 10 letech
 
Developerská skupina DEVELOPMENT 4 s.r.o. Bratislava připravovala v lokalitě u bratislavského letiště výstavbu víceúčelového zařízení. Přes zájmové území procházel stávající vodovodní zásobovací řad DN 1200 a DN 800 z tvárné litiny. Provozovatel těchto vodovodních přivaděčů Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Bratislava podmínil výstavbu víceúčelového zařízení přeložením obou vodovodních řadů v zájmovém území.   Potrubí DN 1200 bylo uloženo v roce 2002. Přivaděč byl proveden z tvárné litiny SAINT-GOBAIN PAM dle EN 545 se základní povrchovou ochranou STANDARD (dnes označována jako CLASSIC) s automaticky násuvnými spoji STANDARD. (Fč.1)   Projektovou dokumentaci projektu PHAROS Bratislava, Letisko – západ, dopravná a technická infraštruktúra – zpracovala společnost INPROCON Bratislava včetně přeložek vodovodních přivaděčů. Realizace proběhla v letech 2011 a  2012. Po provedení propoje přeložky na stávající potrubí DN 1200 jsme měli možnost kontroly a zhodnocení stavu demontovaného potrubí, které bylo v provozu 10 let.
 
 
  číst více informací
 
Litinový systém pro odvodnění budov PAM-SMU
 
Kompletní litinový systém pro odvodnění budov PAM-SMU je vyroben z litiny s růžicově uspořádaným uhlíkem a odpovídá normě ČSN EN 877. Jde o systém sestávající se z trubek, tvarovek, spojek a připevňovacích objímek včetně příslušenství. Součástí jsou trubky pro domovní kanalizaci, pro odvod odpadů z velkokuchyní a laboratoří, pro odvod znečištěného vzduchu, odvodnění plochých střech apod.  
 
  číst více informací
 
 
 
01/2012  
 
  Užitečné odkazy  
 
  Konference MĚSTSKÉ VODY 2012  
 
  Zveme Vás na XII. ročník konference MĚSTSKÉ VODY ve dnech 4.-5. října 2012 ve Velkých Bílovicích. Přijďte si poslechnout náš příspěvek.  
   
  Číst více  
 
 
  Skupina SAINT-GOBAIN v ČR  
 
  Od roku 1665 dokazovala společnost Saint-Gobain neustále svou schopnost vynalézat produkty sloužící ke zlepšení kvality života.
Naše činnost je rozdělena do čtyř základních oblastí:
- inovační materiály
- stavební produkty
- distribuce stavebních materiálů
- balící materiály
 
   
  Číst více  
 
  Zahraniční reference  
 
  2012 Itálie BLUTOP  
 
  Představujeme Vám stavbu v italském Ile de Tremiti. Celkem 1250 m systému BLUTOP DN/OD 90, 110 a 160. Systém BLUTOP byl použit pro své vyjmečné vlastnosti jako je nízká hmotnost trubek, mechanická odolnost a rychlost montáže.  
   
  Číst více  
 
 
  AFRIKA, Mauretánie DN 1100 - 1400, 179 km  
 
  Přečtěte si zprávu o zajímavém projektu v Mauretánii, kde v letech 2007 - 2009 proběhla výstavba přivaděče pitné vody z řeky Senegal (Aftut Essahli) do Nouakchott v celkové délce 179 km.
 
   
  Číst více  
 
  Mohlo by Vás zajímat  
 
  Film Manipulace s poklopy  
 
  Ergonomie a bezpečnost práce je mnoha vlastníky a provozovateli kanalizačních sítí stále ještě podceňovanou skutečností. Připravili jsme pro Vás video o manipulaci s poklopy SAINT-GOBAIN PAM ve srovnání s poklopy s rámem typu BEGU. Je tak jednoduché usnadnit práci a zvýšit bezpečnost obsluhy kanalizačních poklopů.
 
   
  Číst více  
 
  Zajímavé produkty  
 
  KAMELEO vícefunkční tvarovka  
 
  Vícefunkční vodovodní tvarovka DN 80 – 100 – 150, která Vám pomůže vyřešit jakékoliv komplikace s nestandardními propoji či atypickou změnou směru potrubí.  
   
  Číst více  
 
 
  Šachtový poklop VIATOP  
 
  Kanalizační poklop VIATOP D 400 je nejvhodnějším řešením zejména pro vozovky silně zatížené dopravou. Poklop je testován na 600 kN! Svými vlastnostmi výrazně převyšuje nároky požadované normou a dává provozovateli maximální jistotu bezpečného provozu.  
   
  Číst více  
 
  Kontakty  
 
  SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.  
 
  Tovární 388
267 01 Králův Dvůr
Česká Republika
 
   
  Číst více  
 
Copyright 2020 SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. pam.marketing@saint-gobain.com

Archiv