02/2020

Zpět

Rekonstrukce Úpravny vody Želivka


V současné době se dokončuje montáž trubek SAINT-GOBAIN PAM profilu DN 1400 v rámci rekonstrukce
Úpravny vody Želivka.
Provedení potrubí z tvárné litiny je dle ČSN EN 545. Vnější povrch trubek je ošetřen žárovým pozinkováním s krycí vrstvou a vnitřní vystýlka je z vysokopecního cementu odolného síranům. Tvarovky jsou vně i uvnitř práškově naepoxidovány. Použity byly zámkové spoje UNIVERSAL Ve využívající návarek.


Copyright 2020 SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. pam.marketing@saint-gobain.com

Archiv