Rozpočtování staveb potrubního systému z tvárné litiny BLUTOP pro malé profily vodovodního potrubí DN/DE 75 - 160
 
 

Pracovníci projekčních společností a zhotovitelů staveb, pro které je rozpočtování hlavní pracovní náplní, resp. věnují se tvorbě rozpočtů nebo cenových nabídek, a v neposlední řadě i investoři, ocení nové zpracování montážních položek litinových trubek a tvarovek systému BLUTOP.

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. pracoviště Brno zpracovalo tyto položky do databáze pro druhé pololetí 2015.

 

 
  číst více informací
 
Vývoj a inovační proces v oboru potrubních systémů z tvárné litiny malých profilů DN/OD 75 – 160 mm
 

Inovace a vývoj v oboru vodovodních a kanalizačních potrubních sítí malých profilů DN/OD 75-160 mm z tvárné litiny nabízí kvalitativně vyšší alternativu proti umělohmotným materiálům. V oboru trubních materiálů z tvárné litiny je k dispozici pro vodovodní sítě inovovaný potrubní systém BLUTOP®;  pro kanalizační tlakové potrubní sítě nově připravovaný systém TOPAZ® a kompletní sortiment litinových tvarovek IZIFIT® pro spojování plastových potrubí.

 
 
  číst více informací
 
Vliv technických parametrů potrubních systémů na rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí
 
 

V listopadu 2015 proběhla v Praze konference sdružení SOVAK. Všem účastníkům i těm, kteří se konference nemohli zúčastnit, přinášíme v dnešním zpravodaji PAM INFO náš příspěvek z konference na téma: Vliv technických parametrů potrubních systémů na rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí.

U většiny potrubních sítí se zvyšuje jejich průměrné stáří, proto v současné době řeší mnozí provozovatelé, vlastníci a projektanti otázky volby potrubních systémů pro obnovu a rekonstrukci vodovodních a kanalizačních sítí. Cílem obnovy, v současné technicky vyspělé době, by měl být potrubní systém s vysokou úrovní kvality, který přináší úsporu provozních a investičních finančních prostředků.

 
  číst více informací
 
II. ročník odborné konference PAM ACADEMY
 
 

Dovolujeme si Vás a vaše zaměstnance pozvat na II. ročník odborné konference PAM ACADEMY, pořádanou společností SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.Nosným tématem bude inovace a vývoj v oboru vodovodních a kanalizačních sítí z tvárné litiny se zaměřením na navrhování, realizaci, obnovu a snižování investičních a provozních nákladů. Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Termíny a místa konání: 10.02.2016, Praha a 24.02.2016 Brno

Hlavním cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s inovací a vývojem v oboru se zaměřením na možnosti systémových a specifických řešení navrhování, realizaci nových a obnovu stávajících vodovodních a kanalizačních sítí potrubím z tvárné litiny, předložit doporučení pro strategické investiční a provozní rozhodování s cílem snížení investiční a provozní náročností potrubních sítí a dokumentace  příkladů z realizace, provozní a investiční praxe při klasické i bezvýkopové pokládce potrubních sítí.

Konference předkládá projektantům, vlastníkům, provozovatelům a zhotovitelům nové informace v oboru a ucelený odborný pohled na problematiku dimenzování a aplikací trubek, tvarovek, armatur, poklopů a příslušenství z tvárné litiny a jejich realizaci.

 
  číst více informací
 
 
 
03/2015  
 
  Užitečné odkazy  
 
  PAMLINE TV na YouTube  
 
 

Nově máte možnost na YouTube shlédnout videozáznam z instalace poklopu DYNATOP 2 s rovným rámem (typ VIATOP 2) s použitím rychletuhnoucí tekuté zálivky a instalací sklovláknité výztuže GlasGrid PM, která významně omezuje tvorbu reflexních trhlin v okolí šachtových poklopů.

 
   
  Číst více  
 
 
  Řešení SAINT-GOBAIN pro výrobní budovy a průmysl  
 
 

Skupina SAINT-GOBAIN vyrábí a vyvíjí produkty, které nabízejí unikátní řešení pro život každého z nás. Nepřinášíme pouhý produkt, výrobek, ale skutečná řešení, která učiní životy každého z nás komfortnější. Naše řešení naleznete všude kolem sebe, na ulicích, v domech, kancelářích, v nemocnicích, školách, letadlech nebo ve svých automobilech.

Pro stavbu a rekonstrukci výrobních a průmyslových objektů nabízí SAINT-GOBAIN celou řadu řešení zaměřených zejména na úsporu energií, akustiku, světelný komfort a kvalitní trubní systémy.

 
   
  Číst více  
 
  Zahraniční reference  
 
  IZIFIT-DN/OD 160, tvarovky pro PVC potrubí, FRANCIE 2015  
 
 

Použití tvarovek IZIFIT z tvárné litiny se zámkovými spoji pro PVC potrubí v oblasti Saint-Jeurez.

 
   
  Číst více  
 
 
  INTEGRAL-DN 800, 6,6 km doprava recyklované vody, Čína 2014  
 
 

Dopravy čištěné odpadní vody z ČOV Jangxi pro kombinovanou výrobu tepla a el. energie v kogeneračním projektu pro elektrárnu Luoyang huaneng. Zde je čištěná odpadní voda využita jako cirkulační chladící a výrobní voda.

 
   
  Číst více  
 
 
  BLUTOP-DN/OD 160, 4,5 km - posílení a obnova stávající sítě, Španělsko 2015  
 
 

Tento projekt významně zlepší dodávky vody z přehrady Alqueva s cílem zajistit dostatek vody a současně obnovit stávající velmi poruchové azbestocementové potrubí.

 
   
  Číst více  
 
  Kontakty  
 
  Kontakty společnosti  
 
 

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Tovární 388

267 01

www.saint-gobain-pam.cz

 
   
  Číst více  
 
Copyright 2020 SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. pam.marketing@saint-gobain.com

Archiv