SAINT-GOBAIN slaví 350 let
 
 

V roce 2015 slaví skupina SAINT-GOBAIN 350 let své existence. SAINT-GOBAIN je dnes díky svým zkušenostem a schopnosti neustále inovovat světovým lídrem na trzích habitat a v oblasti stavebnictví. Navrhuje, vyrábí a distribuuje vysoce výkonné stavební materiály, které poskytují inovativní řešení výzev růstu, energetické efektivity a ochrany životního prostředí. Obrat skupiny ročně dosahuje 42 miliard eur. Saint-Gobain působí v 64 zemích a má téměř 190 tisíc zaměstnanců.  A jak to všechno začalo?

 

 

 
  číst více informací
 
Přehled aktuálních katalogů a brožur
 
 

Informace o našem komplexním a širokém portfoliu produktů a řešení nejen pro vodovody a kanalizace Vám  představujeme v tématických katalozích, brožurách a letácích, které jsou průběžně doplňovány o novinky a nové trendy v oboru. V tomto příspěvku pro Vás uvádíme základní přehled našich katalogů, určitě budete sami překvapeni rozsahem naší nabídky.

 
  číst více informací
 
Technické semináře PAM ACADEMY 2014
 

V druhé polovině roku 2014 proběhla série technických seminářů pod společným názvem PAM ACADEMY 2014. Semináře na téma „Vodovodní a kanalizační sítě z tvárné litiny – plánování, navrhování, realizace, provozování a obnova“ byly zařazeny i do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

 
 
  číst více informací
 
Zkušenosti z přípravy a realizace násoskových a výtlačných potrubí v jímacím území a zásobních řadů skupinového vodovodu
 
 

Článek se zaměřuje na zkušenosti z přípravy a realizace stavebních objektů potrubních řadů, které jsou součástí stavby Břeclav – Úpravna vody Kančí obora.

 

 
  číst více informací
 
Zhodnocení přípravy a realizace stavby kanalizace v obci Lánov z tvárné litiny INTEGRAL® DN 250 – 600
 
 

Článek hodnotí přípravu investičního záměru, projektové dokumentace a realizace kanalizace v obci Lánov (celková délka cca 10 km). V rámci zpracování investičního záměru a projektové dokumentace se provedlo technické a ekonomické posouzení výběru trubního materiálu ucelených kanalizačních sítí odvádějících vodu na novou centrální čistírnu odpadních vod (ČOV Lánov – 1850 EO).

 
  číst více informací
 
Litinové systémy pro odvod odpadních vod z budov - 4. část
 
 

Vodotěsnost

Sanitární odpadní systémy, ať už viditelné nebo skyté, musí zůstat vodotěsné v průběhu času. Případné vady by mohly způsobit vážné škody: netěsnosti,odkapávání nebo pomalé pronikání a vyvolat nákladné opravy a narušení provozu.

Odolnost vnitřnímu tlaku

Vnitřní přetlak v sanitárních odpaních sítích vyskytuje jen zřídka a vždy náhodě. Tahové síly v přetížených úsecích musí být řešeny z hlediska zajištění jak vodotěsnosti tak i mechanické stability.

 
  číst více informací
 
GlasGrid® - přínos v asfaltových vrstvách při instalaci poklopů
 

Velmi častým problémem při umístění kanalizace do dopravní plochy jsou trhliny v asfaltových vrstvách kolem šachtových poklopů. Trhlinám lze snadno předcházet použitím kvalitních poklopů z tvárné litiny a vyztužením bezprostředního okolí šachty. Použitím sklovláknité geomříže GlasGrid® dojde k významnému zpomalení postupu trhlin v asfaltové vrstvě.

 
 
  číst více informací
 
Trvale udržitelný rozvoj - 7.část: Certifikace ISO 14001
 
 

Norma ISO 14001 stanovuje výrobní a konstrukční požadavky a systém řízení ochrany životního prostředí.

Certifikace ISO 14001 je založena na principu soustavného zlepšování ekologických vlastností regulováním dopadů výrobní činnosti. Je zde tedy dvojí úkol pro zajištění trvalého zlepšování a dodržení platných předpisů. ISO 14001 představuje vysoce strukturovaný přístup k vytvoření systému řízení ochrany životního prostředí tak, aby byla zajištěna sledovatelnost spolu s důvěryhodností vyplývající z certifikace udělené externí společností.

Zdroj: stránky ISO 14001
 
  číst více informací
 
 
 
01/2015  
 
  Užitečné odkazy  
 
  výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015  
 
 

Zveme Vás na 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE, která se koná ve dnech 19.-21.5.2015 na výstavišti v Praze – Letňanech. Kromě standardních systémů pro vodovodní a kanalizační sítě připravujeme  několik novinek – např. systém tvarovek IZIFIT® pro spojování plastových potrubí nebo inovovaný silniční poklop VIATOP II. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 
   
  Číst více  
 
 
  IZIFIT® montáž-videoanimace  
 
 

Použití a montáž tvarovek IZIFIT® pro plastové trubky je tak jednoduché. Podívejte se na montážní videoanimaci.

 
   
  Číst více  
 
 
  GlasGrid® - zamezení trhlin v okolí poklopů  
 
 

Díky spolupráci se spol. SAINT-GOBAIN ADFORS CZ vyrábějící inovativní výztužné materiály Vám dnes můžeme nabídnout komplexní řešení přístupnosti podzemních aplikací - kvalitní litinové poklopy a mříže společně s profesionální výztuží GlasGrid, která stabilizuje a chrání bezprostřední okolí poklopu. Základní informace naleznete v nové společné brožuře.

 
   
  Číst více  
 
  Zahraniční reference  
 
  NATURAL - DN 1000, obnova vodovodu, BELGIE 2014  
 
 

Původní potrubí z betonu 700x1100 napojující předměstí Bruselu nahrazeno potrubím NATURAL (7,2 km) a STANDARD TT-PUX (0,7 km; riziko elektrokoroze). Součástí dodávky bylo 19 klapek EUROSTOP, 50 šoupat EURO 20 a atypické tvarovky dle specifikace zákazníka vyrobené v naší české slévárně v Králově Dvoře.

 
   
  Číst více  
 
 
  BLUTOP - DN/OD 90 a 110, renovace vod. sítě, ŠPANĚLSKO 2014  
 
 

Společnost Aqualia Infrastructures zahájila rozsáhlou rekonstrukci vod. a kan. sítě ve městě Vigo. V roce 2014 proběhla 1. etapa zahrnující 3,2 km potrubí BLUTOP.

 
   
  Číst více  
 
 
  GRAVITAL - DN 200, svahy u Lago di Garda, ITÁLIE 2008  
 
 

Kanalizační sběrač délky 2 km z litinových trubek TAG 32 systému GRAVITAL je umístěn ve složitých svahových a prostorových podmínkách u jezera Lago di Garda.

 
   
  Číst více  
 
 
  NATURAL - DN 600, relining betonového potrubí, FRANCIE 2009  
 
 

Zatažení 285 m potrubí NATURAL DN 600 se zámkovými spoji UNIVERSAL Ve do betonového potrubí DN 800.

 
   
  Číst více  
 
  Kontakty  
 
  Kontakty společnosti  
 
 

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Tovární 388

267 01 Králův Dvůr

www.saint-gobain-pam.cz

 
   
  Číst více  
 
Copyright 2020 SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. pam.marketing@saint-gobain.com

Archiv